Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz informuje o wykorzystywaniu plików cookies oraz innych technologii w ramach funkcjonowania strony MonikaMyszkaWieczerzak.pl

Właścicielem strony jest firma „Dom Dobre Miejsce” z siedzibą w Zawoi. Kontakt z autorką jest możliwy poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie: www.monikamyszkawieczerzak.pl/kontakt oraz pod adresem mailowym: monika@domdobremiejsce.pl. Właściciel strony jest administratorem danych.

§1 Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator – Monika Myszka-Wieczerzak, właściciel firmy „Dom Dobre Miejsce”, z siedzibą: os. Składy 2591, 34-222 Zawoja, Polska. NIP: 5521542953. Kontakt mailowy: monika@domdobremiejsce.pl
 2. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem www.monikamyszkawieczerzak.pl, na serwerze w firmie Hoste.pl (www.hoste.pl), domena w firmie Hoste.pl (www.hoste.pl).
 3. Użytkownik – każda osoba fizyczna lub prawna, korzystająca ze strony.
 4. Pliki cookies (ciasteczka) – dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, smartfonie, tablecie), ponadto mogą być one odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

§2 Dane osobowe

A. Przetwarzanie danych.
 1. Administratorem danych Użytkownika jest wyłącznie Administrator opisany §1 pkt 1.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celach odpowiadających zgodom uzyskanym od Użytkowników za pomocą formularzy dostępnych na stronie, takich jak formularz zamówienia lub formularz zapisu na newsletter.
 3. Administrator gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych przez Użytkownika.
 4. Administrator dba o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL)
B. Podanie danych przez Użytkownika.
 1. Podanie danych przez Użytkownika zawsze jest w pełni dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik mógł zawrzeć z Administratorem umowę o dostarczenie produktów, usług lub treści cyfrowych oferowanych przez Administratora
C. Gromadzenie danych przez Administratora.
 1. Dane osobowe Administrator gromadzi z należytą starannością oraz odpowiednio chroni je przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 2. Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych przekazywanych mu przez Użytkowników następującym podmiotom:
  • a) Alior Bank S.A z siedzibą przy ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa – – w celu przyjmowania płatności za zamówienia,
  • b) Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą przy ul. Św. Marcina 73/6, 61-808 Poznań  – w celu realizowania szybkich płatności za pomocą serwisu Tpay.com,
  • c) Poczta Polska S.A. z siedzibą przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa – w celu obsługi wysyłanych produktów,
  • d) Inpost S.A z siedzibą przy ul. Malborska 130, 30-624 Kraków – w celu obsługi wysyłanych produktów,
  • e) Ifirma S.A z siedzibą przy ul. Grabiszyńska 241 G, 53-234 Wrocław – w celu wystawiania rachunków i faktur do zamówienia.
 3. Administrator nie jest w stanie określić czasu przechowywania zgromadzonych danych ze względu na ich specyfikę. Nie będą przechowywane dłużej niż do zamknięcia strony.
D. Podstawa przetwarzania danych.
 1. Dane w celach opisanych w §2 pkt B przetwarzane będą na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
E. Uprawnienia Użytkowników.
 1. Użytkownikowi przysługują uprawnienia wynikające z aktów prawnych wskazanych w §2 pkt D, w tym w szczególności do:
  • a) prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, czy też ograniczenia ich przetwarzania,
  • b) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • c) prawo do przenoszenia danych,
  • d) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w określonym celu, w przypadku gdy Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem oraz gromadzeniem danych przez Administratora.

§3 Pliki cookies

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu:
  • a) zapewnienia prawidłowego działania Strony,
  • b) dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkownika,
  • c) w celach statystycznych,
  • d) w celach marketingowych.
 2. Każdy Użytkownik ma możliwość konfiguracji swojej przeglądarki internetowej w sposób uniemożliwiający przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, smartfonie, tablecie), jednak dokonanie przez Użytkownika tej czynności może prowadzić do tego, że korzystanie ze strony będzie utrudnione.
 3. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

§4 Newsletter

 1. Administrator przetwarza dane takie jak: imię oraz adres e-mail, podane dobrowolnie przy zapisie do newslettera  w zakresie zgodnym ze zgodą wyrażoną przez użytkownika.
 2. Zapis do newslettera oznacza zgodę na przetwarzanie danych w §4 punkt 1.

§ 4 Logi serwera

 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

§5 Pozostałe technologie

 1. Administrator informuje Użytkownika, że stosuje na swojej Stronie technologie śledzące działania przez niego podejmowane w ramach jego aktywności na Stronie:
  • a) kod śledzenia Google Analitycs w celach analizy statystyki Strony,
  • b) Facebook Pixel udostępnianego przez serwis Facebook.
Shopping Cart
 • Your cart is empty.